İPUDER

İl Planlama Uzmanları Derneği

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • blue color

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

e-Posta Yazdır PDF

 

Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiüç İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile Büyükşehir Belediyesi olan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulması öngörülmektedir. İlgili Tasarıya ilişkin olarak alt komisyonda yapılan değişiklikler ile ekli 26 sayılı cetvelde İçişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatında 290 İl Planlama Uzmanı ve 290 İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosu ihdası öngörülmektedir. 

 

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna 28/a maddesi eklenmek suretiyle oluşturulmuştur. Bu yönüyle Valiye bağlı, doğrudan bir Bakanlık birimi özelliği göstermektedir.

Tasarıda yer alan Başkanlığın görevleri incelendiğinde bu birimlerin İPKM'lerin yerini alacağı ve uzun süredir savunduğumuz modele uygun bir şekilde Valiliklerde güçlendirilmiş planlama-yatırım-koordinasyon birimi olarak işlev göreceğini düşünmekteyiz. Başkanlığın oluşturulmasına paralel olarak 580 adet İl Planlama Uzman ve Uzman Yardımcısı kadrosunun ihdasının öngörülmüş olması ve konuya ilişkin yapmış olduğumuz temaslar neticesinde İl Planlama Uzmanlarının bu Başkanlıklarda istihdam edileceğini ifade edebiliriz. 

30 yıllık bir geçmişe sahip kariyerimizin, böyle bir yapısal değişiklik sonucunda çok daha etkin bir noktaya geleceğini düşünmekte olup, meslek mensupları ve Dernek olarak yapmış olduğumuz çalışmaların çeşitli düzeylerde realize edilmekte olduğuna büyük bir mutlulukla şahit olmaktayız. Böylesi önemli görevler yüklenmiş bulunan bu Başkanlıkların, ancak "özlük hakları Bakanlıkların merkez teşkilatlarında görevli uzmanlarla aynı seviyeye çıkartıllacak" İl Planlama Uzmanları ile etkin ve kurumsal olarak çalışacağı hususunu belirtmek isteriz. İPUDER